به رغم تمام تلاشها و زحمات نظام اسلامی در سال های پس از انقلاب ، هنوز مناطق محرومی در کشور وجود دارند و کمک به این مناطق در زمینه ها مختلف از قبیل سازندگی و فرهنگی و معیشتی میتواند گره گشای مردم محروم این مناطق باشد.
موضوع کمک معیشت یکی از مسایل مهم در مناطق محروم و به ویژه خانواده های آبرو دار و نیازمند این مناطق است که بعضا خانواده ها برای گذران زندگی خود از نظر مالی مشکلاتی دارند که با تامین بخشی از این هزینه ها به عنوان بسته های کمک معیشتی میتوان گام موثری در راستای سلامت و پیشگیری از آسیب این خانواده ها برداشت.
اطعام از دیر باز در فرهنگ ایرانی – اسلامی ما جایگاه ویژه ای داشته است و گروه خیریه انسانم آرزوست نیز در این امر خیر گام های خوبی را برداشته است و در مناطق فعالیتی خود بصورت مستمر و یا مناسبتی بحث اطعام را با همکاری خیرین خود انجام میدهد
ارائه سبد کالا به خانواده های نیازمند و افراد مستحق امری مرسوم می باشد که علاوه به کمک معیشتی به خانواده ها ، مدیریت مصرف را به خود افراد میدهد. گروه خیریه انسانم آرزوست با در نظر گرفتن این نکته و همچنین با حفظ شآن و عزت نفس افراد اقدام به توزیع سبد کالا و ارزاق در ایام مختلفی می کند
با توجه به افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر و همچنین افزایش اجاره بها و هزینه ها ، خانواده های زیادی برای تمدید قرارداد اجاره و یا تامین مسکن خود با مشکل جدی  روبرو هستند
مسایل و مشکلات اقتصادی همیشه در جامعه وجود داشته اما در سال های اخیر و گرانی های به وجود آمده در بازار و ناتوانی خانواده ها در تامین اقلام اولیه ازدواج جوانان ، مانع بزرگی برای ازدواج نسل جوان و انقلابی کشور ایجاد کرده است
موضوع بهداشت و درمان از نیاز های اساسی خانواده ها و افراد جامعه می باشد اما هستند کسانی که بدلیل عم توانایی مالی و یا نداشتن آگاهی لازم از این مهم محرومند.
ترویج فرهنگ قرض الحسنه در جامعه اسلامی یکی از امور پسندیده و توصیه شده می باشد که آیات و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد و برکات و آثار مفیدی برای آتن ذکر شده است. لذا ما در گروه خیریه انسانم آرزوست با جذب سرمایه از خیرین محترم و اختصاص دادن بخشی از درآمد اعضاء گروه اقدام به راه اندازی صندوق قرض الحسنه نموده ایم
به رغم تمام تلاشها و زحمات نظام اسلامی در سال های پس از انقلاب ، هنوز مناطق محرومی در کشور وجود دارند و کمک به این مناطق در زمینه ها مختلف از قبیل سازندگی و فرهنگی و معیشتی میتواند گره گشای مردم محروم این مناطق باشد.
موضوع کمک معیشت یکی از مسایل مهم در مناطق محروم و به ویژه خانواده های آبرو دار و نیازمند این مناطق است که بعضا خانواده ها برای گذران زندگی خود از نظر مالی مشکلاتی دارند که با تامین بخشی از این هزینه ها به عنوان بسته های کمک معیشتی میتوان گام موثری در راستای سلامت و پیشگیری از آسیب این خانواده ها برداشت.
اطعام از دیر باز در فرهنگ ایرانی – اسلامی ما جایگاه ویژه ای داشته است و گروه خیریه انسانم آرزوست نیز در این امر خیر گام های خوبی را برداشته است و در مناطق فعالیتی خود بصورت مستمر و یا مناسبتی بحث اطعام را با همکاری خیرین خود انجام میدهد
ارائه سبد کالا به خانواده های نیازمند و افراد مستحق امری مرسوم می باشد که علاوه به کمک معیشتی به خانواده ها ، مدیریت مصرف را به خود افراد میدهد. گروه خیریه انسانم آرزوست با در نظر گرفتن این نکته و همچنین با حفظ شآن و عزت نفس افراد اقدام به توزیع سبد کالا و ارزاق در ایام مختلفی می کند
با توجه به افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر و همچنین افزایش اجاره بها و هزینه ها ، خانواده های زیادی برای تمدید قرارداد اجاره و یا تامین مسکن خود با مشکل جدی  روبرو هستند
مسایل و مشکلات اقتصادی همیشه در جامعه وجود داشته اما در سال های اخیر و گرانی های به وجود آمده در بازار و ناتوانی خانواده ها در تامین اقلام اولیه ازدواج جوانان ، مانع بزرگی برای ازدواج نسل جوان و انقلابی کشور ایجاد کرده است
موضوع بهداشت و درمان از نیاز های اساسی خانواده ها و افراد جامعه می باشد اما هستند کسانی که بدلیل عم توانایی مالی و یا نداشتن آگاهی لازم از این مهم محرومند.
ترویج فرهنگ قرض الحسنه در جامعه اسلامی یکی از امور پسندیده و توصیه شده می باشد که آیات و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد و برکات و آثار مفیدی برای آتن ذکر شده است. لذا ما در گروه خیریه انسانم آرزوست با جذب سرمایه از خیرین محترم و اختصاص دادن بخشی از درآمد اعضاء گروه اقدام به راه اندازی صندوق قرض الحسنه نموده ایم
در راستای تبدیل کارافرینان به یک تولید کننده پایدار و با مهارت، بوسیله پشتیبان ها، مشاوره های مستمری در زمینه روشهای بهینه تولید، منابع تامین مواد اولیه و فروش و بازاریابی ارائه می شود:
به منظور تامین سفارش تولید، خرید تضمینی محصوالت، تامین مواد اولیه و تامین تجهیزات با شرایط مناسب جلسات متعددی با شرکتها، سازمانها و بازاریان انجام میشود تا بتوان.....
فروش محصولات تولید شده توسط کارگاه ها و کسب و کارهای خانگی نیازمند حمایت ویژه می باشد.
یکی از اصلی ترین مشکلات برسر راه اشتغالزای، تامین فضای کسب و کار می باشد. در این زمینه توانسته ایم با حمایت بنیاد برکت ااملاکی را جهت استقرار بشتیبان ها در رسته های شغلی مختلف رهن کنیم.
با توجه به اینکه ایجاد اشتغال در ابعاد کوچک و بزرگ نیازمند تامین منابع مالی می باشد. از اینرو با کمک خیرین و نهاد های عمومی، امکان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال فراهم شده است.
متقاضیانی که در غربالگری نیاز به کسب مهارت داشته باشند به پشتیبانهای تولید هر رسته معرفی میشوند تا آموزشهای لازم به آنها داده شود و بتوانند در کمترین زمان ممکن با فراگیری بخشی از کار شروع به کسب درآمد کنند
از آنجا که اکثر افراد، متقاضی استخدام بوده و بیشتر آنها در رسته هایی موردنظر دارای مهارت نسبی نیز هستند؛
مراجعه کنندگان به مرکز کسب و کار، ابتدا با توجه به توانمندی هایشان غربالگری شده و به دو دسته کارجو و کارآفرین تقسیم می شوند.
در راستای تبدیل کارافرینان به یک تولید کننده پایدار و با مهارت، بوسیله پشتیبان ها، مشاوره های مستمری در زمینه روشهای بهینه تولید، منابع تامین مواد اولیه و فروش و بازاریابی ارائه می شود:
به منظور تامین سفارش تولید، خرید تضمینی محصوالت، تامین مواد اولیه و تامین تجهیزات با شرایط مناسب جلسات متعددی با شرکتها، سازمانها و بازاریان انجام میشود تا بتوان.....
فروش محصولات تولید شده توسط کارگاه ها و کسب و کارهای خانگی نیازمند حمایت ویژه می باشد.
یکی از اصلی ترین مشکلات برسر راه اشتغالزای، تامین فضای کسب و کار می باشد. در این زمینه توانسته ایم با حمایت بنیاد برکت ااملاکی را جهت استقرار بشتیبان ها در رسته های شغلی مختلف رهن کنیم.
با توجه به اینکه ایجاد اشتغال در ابعاد کوچک و بزرگ نیازمند تامین منابع مالی می باشد. از اینرو با کمک خیرین و نهاد های عمومی، امکان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال فراهم شده است.
متقاضیانی که در غربالگری نیاز به کسب مهارت داشته باشند به پشتیبانهای تولید هر رسته معرفی میشوند تا آموزشهای لازم به آنها داده شود و بتوانند در کمترین زمان ممکن با فراگیری بخشی از کار شروع به کسب درآمد کنند
از آنجا که اکثر افراد، متقاضی استخدام بوده و بیشتر آنها در رسته هایی موردنظر دارای مهارت نسبی نیز هستند؛
مراجعه کنندگان به مرکز کسب و کار، ابتدا با توجه به توانمندی هایشان غربالگری شده و به دو دسته کارجو و کارآفرین تقسیم می شوند.
اثر و برکت جلسات روضه بر کسی پوشیده نیست و در کنار برکت و ثواب آن ، هیئت میتواند محفلی باشد که عاشقان اهلبیت در کنار هم جمع باشند و زیر سایه اهلبیت جمعی سالم و با صفا را تشکیل دهند .
یکی از مهم ترین رکن های تربیتی در گروه خیریه انسانم آرزوست فرادهی زندگی جمعی و تعامل جمعی در موقعیت های مختلف به افراد به ویژه دانش آموزان است . که با اردو ها و سفر های مختلفی که برگزار میکنیم به دنبال محقق گشتن این هدف هستیم.
آنچه در بین افراد جامعه رایج است صرفا به صورت شناسنامه ای دینی برای آن ها برگزیده شده است و خودشان اطلاع دقیقی از دین و مسائل مربوط ندارند . ما در کلاس های معارف خود تلاش میکنیم تا به صورت پایه ای در رابطه با دین و معنویت با خانواده ها و نوجوانان صحبت کنیم و آنها را نسبت به دین و معنویت آگاه کنیم
از درخواست های مهم اولیا از مراکز و کانون های فرهنگی ایجاد برنامه های تقویتی درسی است . زیرا کیفیت آموزش در مدارس محل پایین است و عمده دانش اموزان از ضعف ریشه ای در دروسشان برخوردارند.
یکی از مهم ترین حلقه های گمشده در آموزش و پرورش ما استعدادیابی و توانمند سازی دانش آموزان در حیطه استعداد های شخصیشان است .  ما در این بخش از گروه خیریه انسانم آرزوست قرار است
زندگی های امروزی پر شده است از درگیری ما با ماشین های مختلف که اینها فقط بی تحرکی و کسالت را برایمان به همراه داشته اند . کمیته ورزشی در گروه خیریه انسانم آرزوست درصدد برآمده است تا سلامت و تحرک را به زندگی خانواده ها و فرزندانشان برگرداند.
اثر و برکت جلسات روضه بر کسی پوشیده نیست و در کنار برکت و ثواب آن ، هیئت میتواند محفلی باشد که عاشقان اهلبیت در کنار هم جمع باشند و زیر سایه اهلبیت جمعی سالم و با صفا را تشکیل دهند .
یکی از مهم ترین رکن های تربیتی در گروه خیریه انسانم آرزوست فرادهی زندگی جمعی و تعامل جمعی در موقعیت های مختلف به افراد به ویژه دانش آموزان است . که با اردو ها و سفر های مختلفی که برگزار میکنیم به دنبال محقق گشتن این هدف هستیم.
آنچه در بین افراد جامعه رایج است صرفا به صورت شناسنامه ای دینی برای آن ها برگزیده شده است و خودشان اطلاع دقیقی از دین و مسائل مربوط ندارند . ما در کلاس های معارف خود تلاش میکنیم تا به صورت پایه ای در رابطه با دین و معنویت با خانواده ها و نوجوانان صحبت کنیم و آنها را نسبت به دین و معنویت آگاه کنیم
از درخواست های مهم اولیا از مراکز و کانون های فرهنگی ایجاد برنامه های تقویتی درسی است . زیرا کیفیت آموزش در مدارس محل پایین است و عمده دانش اموزان از ضعف ریشه ای در دروسشان برخوردارند.
یکی از مهم ترین حلقه های گمشده در آموزش و پرورش ما استعدادیابی و توانمند سازی دانش آموزان در حیطه استعداد های شخصیشان است .  ما در این بخش از گروه خیریه انسانم آرزوست قرار است
زندگی های امروزی پر شده است از درگیری ما با ماشین های مختلف که اینها فقط بی تحرکی و کسالت را برایمان به همراه داشته اند . کمیته ورزشی در گروه خیریه انسانم آرزوست درصدد برآمده است تا سلامت و تحرک را به زندگی خانواده ها و فرزندانشان برگرداند.
یکی از مهم ترین حلقه های گمشده در مناطق آسیب  استعدادیابی و توانمند سازی افراد به ویژه زنان و مادران و دختران در حیطه استعداد های شخصیشان است.
یکی از مهم ترین رکن های تربیتی در گروه خیریه انسانم آرزوست فرادهی زندگی جمعی و تعامل جمعی در موقعیت های مختلف به افراد به ویژه بانوان است . که با اردو ها و سفر های مختلفی که برگزار میکنیم به دنبال محقق گشتن این هدف هستیم.
آنچه در بین افراد جامعه رایج است صرفا به صورت شناسنامه ای دینی برای آن ها برگزیده شده است و خودشان اطلاع دقیقی از دین و مسائل مربوط ندارند . ما در کلاس های معارف کانون بانوان خود تلاش میکنیم تا به صورت پایه ای در رابطه با دین و معنویت با بانوان و مادران صحبت کنیم
مرکز بانوان گروه خیریه انسانم آرزوست سعی بر آن دارد تا با توانمندسازی بانوان در زمینه های مختلف هنری و اجتماعی زمینه بهبود وضع معیشت را برای خانواده های محله هرندی ایجاد آورد
مرکز بانوان گروه خیریه انسانم آرزوست سعی بر آن دارد تا با توانمندسازی بانوان در زمینه های مختلف هنری و اجتماعی زمینه بهبود وضع معیشت را برای خانواده های محله هرندی ایجاد آورد
مرکز بانوان گروه خیریه انسانم آرزوست سعی بر آن دارد تا با توانمندسازی بانوان در زمینه های مختلف هنری و اجتماعی زمینه بهبود وضع معیشت را برای خانواده های محله هرندی ایجاد آورد
یکی از مهم ترین حلقه های گمشده در مناطق آسیب  استعدادیابی و توانمند سازی افراد به ویژه زنان و مادران و دختران در حیطه استعداد های شخصیشان است.
یکی از مهم ترین رکن های تربیتی در گروه خیریه انسانم آرزوست فرادهی زندگی جمعی و تعامل جمعی در موقعیت های مختلف به افراد به ویژه بانوان است . که با اردو ها و سفر های مختلفی که برگزار میکنیم به دنبال محقق گشتن این هدف هستیم.
آنچه در بین افراد جامعه رایج است صرفا به صورت شناسنامه ای دینی برای آن ها برگزیده شده است و خودشان اطلاع دقیقی از دین و مسائل مربوط ندارند . ما در کلاس های معارف کانون بانوان خود تلاش میکنیم تا به صورت پایه ای در رابطه با دین و معنویت با بانوان و مادران صحبت کنیم
مرکز بانوان گروه خیریه انسانم آرزوست سعی بر آن دارد تا با توانمندسازی بانوان در زمینه های مختلف هنری و اجتماعی زمینه بهبود وضع معیشت را برای خانواده های محله هرندی ایجاد آورد
مرکز بانوان گروه خیریه انسانم آرزوست سعی بر آن دارد تا با توانمندسازی بانوان در زمینه های مختلف هنری و اجتماعی زمینه بهبود وضع معیشت را برای خانواده های محله هرندی ایجاد آورد
مرکز بانوان گروه خیریه انسانم آرزوست سعی بر آن دارد تا با توانمندسازی بانوان در زمینه های مختلف هنری و اجتماعی زمینه بهبود وضع معیشت را برای خانواده های محله هرندی ایجاد آورد
پدیده کودکان کار و خیابانی یکی از معضلاتی است که گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است و امروزه از آن به عنوان تراژدی شهری یاد می شود. این معضل در کلان شهرها و شهرهای نسبتا بزرگ جوامع پیشرفته و در حال توسعه رو به گسترش است و در برخی از کلان شهرهای ایران نظیر تهران نیز به وفور مشاهده می‌شود.
گروه خیریه انسانم آرزوست با راه اندازی نظام ارجاع ترک اعتیاد و معرفی افراد بیمار به مراکز ترک اعتیاد و تامین هزینه های درمانی آنان زمینه بهبود و درمان این بیماران را فراهم میکند اما باستحضار می رساند معضلات جامعه ی بهبود یافتگان اعتیاد که اغلب به بازگشت و عود بیماری اعتیاد منجر می شود
موسسه کاهش آسیب اجتماعی رویش به شماره ثبت 46475 و دارای مجوز فعالیت از وزارت کشور، در سال  1397 فعالیت خود را در محله هرندی در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی، پیشگیری و درمان افراد آسیب دیده و انجام مشاوره تخصصی آغاز کرده است.
پدیده کودکان کار و خیابانی یکی از معضلاتی است که گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است و امروزه از آن به عنوان تراژدی شهری یاد می شود. این معضل در کلان شهرها و شهرهای نسبتا بزرگ جوامع پیشرفته و در حال توسعه رو به گسترش است و در برخی از کلان شهرهای ایران نظیر تهران نیز به وفور مشاهده می‌شود.
گروه خیریه انسانم آرزوست با راه اندازی نظام ارجاع ترک اعتیاد و معرفی افراد بیمار به مراکز ترک اعتیاد و تامین هزینه های درمانی آنان زمینه بهبود و درمان این بیماران را فراهم میکند اما باستحضار می رساند معضلات جامعه ی بهبود یافتگان اعتیاد که اغلب به بازگشت و عود بیماری اعتیاد منجر می شود
موسسه کاهش آسیب اجتماعی رویش به شماره ثبت 46475 و دارای مجوز فعالیت از وزارت کشور، در سال  1397 فعالیت خود را در محله هرندی در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی، پیشگیری و درمان افراد آسیب دیده و انجام مشاوره تخصصی آغاز کرده است.

شناسایی موضوع و کمک به توانمندسازی شرکت مجری داخلی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

خبر خوش لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۰۰.۰۰۰ تومان
حمایت از کل پرونده‌های
طرح «خیریه»
۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان
حمایت از کل پرونده‌های
طرح «اشتغال»
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
حمایت از کل پرونده‌های
طرح «فرهنگی تربیتی»
۵۰۰۰۰۰ تومان
حمایت از کل پرونده‌های
طرح «بانوان»
۱۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
حمایت از کل پرونده‌های
طرح «آسیب اجتماعی»
کمک به موسسه
برای کمک به خیریه «انسانم آرزوست» می‌توانید به یکی از سه روش زیر اقدام کنید.
پرداخت از طریق تلفن همراه
کد USSD
-
پرداخت از طریق شماره کارت
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۳۵۰۴۷
به نام «مرکز نیکوکاری انسانم آرزوست»