آموزش

از درخواست های مهم اولیا از مراکز و کانون های فرهنگی ایجاد برنامه های تقویتی درسی است . زیرا کیفیت آموزش در مدارس محل پایین است و عمده دانش اموزان از ضعف ریشه ای در دروسشان برخوردارند. ما در گروه خیریه انسانم آرزوست با قرار دادن زنگ حل تمرین . برگزاری کلاس های خصوصی و عمومی تقویت درسی و برگزاری امتحانات هفتگی برای مرور مطالب هفته در صدد رفع این مشکل هستیم.

 

آخرین پرونده های تمام شده آموزش