آموزش، پرورش و توانمندسازی

آموزش، پرورش و توانمندسازی

از درخواست های مهم اولیا از مراکز و کانون های فرهنگی ایجاد برنامه های تقویتی درسی و تربیتی است. زیرا کیفیت آموزش در مدارس محل بسیار پایین است و عمده دانش اموزان از ضعف ریشه ای در دروسشان برخوردارند.

یکی از مهم ترین حلقه های گمشده در آموزش و پرورش ما استعدادیابی و توانمند سازی دانش آموزان در حیطه استعداد های شخصیشان است. قرار است با همکاری خانواده های تحت پوشش و همراهی مشاوران و مربیان مجرب کلاس های متنوعی برگزار کنیم تا در کنار تقویت دانش آموزان در مهارت های کاربردی به کشف و پرورش استعداد های شخصی آنها پردازیم.

ما در گروه خیریه انسانم آرزوست با پیگیری مسئله آموزش و پرورش به عنوان یک دقدقه بسیار مهم و آینده ساز، اهداف زیادی را در این امر دنبال میکنیم.

یکی از اهداف اصلی این کانون ، تربیت فرزندی صالح با تکیه بر تقویت ابعاد وجودی وی در ساحت های شش‌گانه تعلیم و تربیت است.

برای رسیدن به این منظور در حوزه های مختلف اعم از تقویت علمی ، هنری ، مهارتی ، اعتقادی ، اجتماعی ، زیستی- بدنی فعالیت های خود را انجام میدهد.

برگزاری کلاس های تدریس، رفع اشکال به صورت عمومی و خصوصی، حل تمرین، امتحانات هفتگی، بازی های گروهی و هدفمند، پیگیری وضعیت خانوادگی دانش آموزان و… از جمله فعالیت های ما در امر پرورش و آمورش نوجوانان است.

 

  •  تا کنون به ۲۱۰ دانش آموز به صورت متمرکز و ۳۰۰ دانش آموز به صورت فصلی خدمات آموزشی و پرورشی رائه شده است.

برای آگاهی از فعالیت های ورزشی، معارفی و دینی، اردو ها، هیئت ها به لینک های زیر مراجعه کنید.

معارف

اردو

ورزشی

هیئت محمدیه

 

صفحات کانون محمدیه در فضای مجازی:

اینستاگرام
تلگرام

آخرین پرونده های تمام شده آموزش، پرورش و توانمندسازی
پرونده جاری آموزش، پرورش و توانمندسازی

کمک به فعالیت های تربیتی و آموزشی کانون محمدیه