تامین فضای کار اشتغال

یکی از اصلی ترین مشکلات برسر راه اشتغالزای، تامین فضای کسب و کار می باشد. در این زمینه توانسته ایم با حمایت بنیاد برکت ااملاکی را جهت استقرار بشتیبان ها در رسته های شغلی مختلف رهن کنیم. این کارگاه ها در رسته های پوشاک، سراجی، فناوری اطلاعات ، صنایع دستی و صنایع غذایی می باشد.

 

آخرین پرونده های تمام شده تامین فضای کار اشتغال