هیئت محمدیه

اثر و برکت جلسات روضه بر کسی پوشیده نیست و در کنار برکت و ثواب آن ، هیئت میتواند محفلی باشد که عاشقان اهلبیت در کنار هم جمع باشند و زیر سایه اهلبیت جمعی سالم و با صفا را تشکیل دهند . آنچه در محل شاهد آن هستیم جوان های محل جذب جمع هایی شده اند که تفریحات آن ها از جنس تفریحات ناسالم است و هر روز این جمع ها رونق بیشتری پیدا میکند . ما همیشه بر آن بوده ایم تا با برگزاری محافلی مانند هیئت و … در کنار تعظیم شعائر به تشکیل محافلی بپردازیم که قرارگاه جوانان محل با محوریت اهلبیت باشد تا بتوانیم قدمی در جهت سلامت اخلاقی و معنوی آنها برداریم .

 

آخرین پرونده های تمام شده هیئت محمدیه