آوردگاه

بهبود یافتگان فاران در آوردگاه فوتبالی با پیشکسوتان ورزشی و رسانه ای کشور در روز جمعه ۱۰ تیر ماه و در هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر رویدادی مهم با شعار «همه با هم نه به اعتیاد » در ورزشگاه غدیر نیروی انتظامی برگزار گردید که ضمن حضور مسئولین لشگری و کشوری بیش از دویست […]