خانه راهی

هزینه های جاری خانه راهی

حدود یک سالیست در محله دروازه غار به همت دوستان و همراهی واحد اشتغال، خانه ای جهت اسکان و بازآفرینی اجتماعی بهبود یافتگان اعتیاد به نام “خانه راهی” راه‌اندازی شده است.

این خانه در یکسال گذشته پذیرای حدود ۵۰ نفر از این عزیزان بوده و توانسته خدمات خیرین محترم را به صورت هدفمند به ایشان برساند.

این منزل یکساله به صورت رهن کامل در اختیار دوستان بود و به پایان قرارداد خود رسیده.
از طرفی یکی از خیرین محترم ملک دیگری را در محله به صورت رایگان برای ادامه این امر به مدت حداقل سه سال در اختیار گروه گذاشته است.

این ملک نیاز به بازسازی اساسی دارد و این امر مشارکت بیشتر شما خیرین عزیز را طلب می کند.

 

جهت کمک به بازسازی و هزینه های جاری خانه راهی و امور معتادان بهبودیافته، روی کلید پایین کلیک کنید.

شماره کارت:
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۳۵۰۴۷
مرکز نیکوکاری انسانم آرزوست

جهت اطلاع از فعالیت های خانه راهی در زمینه اعتیاد به صفحه زیر مراجعه کنید.

ترک اعتیاد

آخرین پرونده های تمام شده ترک اعتیاد