اردوی جهادی

به رغم تمام تلاشها و زحمات نظام اسلامی در سال های پس از انقلاب ، هنوز مناطق محرومی در کشور وجود دارند و کمک به این مناطق در زمینه ها مختلف از قبیل سازندگی و فرهنگی و معیشتی میتواند گره گشای مردم محروم این مناطق باشد در همین راستا گروه خیریه انسانم آرزست نزدیک به دو دهه فعالیت اثر بخش در زمینه اردوهای جهادی داشته و دارد که عموم این فعالیت ها در مناطق محروم کشور بوده است. با توجه به اینکه فعالیت اغلب گروه های جهادی بصورت مقطعی و غیر متمرکز می باشد اثربخشی فعالیت ها نیز خیلی بالا نیست ولی ما در گروه جهادی انسانم آرزوست با مطالعه مدل های اثربخش جهادی در تاریخ اسلام و انقلاب به مدل فعالیت متمرکز و مستمر رسیدیم و برای این منظور منطقه هرندی تهران را به عنوان محل فعالیت های جهادی خود انتخاب کرده و در آن مشغول فعالیت هستیم.

 

آخرین پرونده های تمام شده اردوی جهادی