تامین تسهیلات اشتغالزایی

با توجه به اینکه ایجاد اشتغال در ابعاد کوچک و بزرگ نیازمند تامین منابع مالی می باشد. از اینرو با کمک خیرین و نهاد های عمومی، امکان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال فراهم شده است. هم اکنون بخش عمده تسهیلات با حمایت بنیاد برکت و از طریق بانک قرض الحسنه مهر ایران تامین می شود و علاوه بر آن با کمک خیرین، تامین مالی کسب و کار های خرد از طریق بنیاد قرض الحسنه الزهرا و نیز بانک قرض الحسنه رسالت تامین می گردد. خیرین محترم می توانند در زمینه ایجاد اشتغال هم به صورت بلا عوض و هم قرض الحسنه در این امر خیر سهیم باشند.

آخرین پرونده های تمام شده تامین تسهیلات اشتغالزایی