تامین فضای کار اشتغال

یکی از اصلی ترین مشکلات برسر راه اشتغالزای، تامین فضای کسب و کار می باشد. در این زمینه توانسته ایم با حمایت بنیاد برکت املاکی را جهت استقرار بشتیبان ها در رسته های شغلی مختلف رهن کنیم.

این کارگاه ها در رسته های پوشاک، سراجی، فناوری اطلاعات ، صنایع دستی و صنایع غذایی می باشد.

برپایی مرکز توسعه کسب و کار اجتماعی هرندی با همکاری بنیاد برکت و اندیشکده پایا برای ایجاد ۱۰۰۰ فرصت شغلی در محله هرندی و پیشرفت ۵۵ درصدی این پروژه از اقدامات مجموعه در حوزه اشتغال زایی بوده است.

 

آخرین پرونده های تمام شده تامین فضای کار اشتغال