جهیزیه

مسایل و مشکلات اقتصادی همیشه در جامعه وجود داشته اما در سال های اخیر و گرانی های به وجود آمده در بازار و ناتوانی خانواده ها در تامین اقلام اولیه ازدواج جوانان ، مانع بزرگی برای ازدواج نسل جوان و انقلابی کشور ایجاد کرده است که ما در گروه خیریه انسانم آرزوست و با جمع آوری وجوه از خیرین توانسته ایم در مدت ۲ سال در حدود ۱۵ پرونده جهیزیه را به انجام برسانیم تا امر ازدواج زوج های جوان و خانواده های آبرو مندی را که به واسطه عدم توانایی در تامین جهیزیه به تعویق افتاده بود را میسر سازیم.

 

آخرین پرونده های تمام شده جهیزیه