گروه انسانم آرزوست

گروه انسانم آرزوست

 

 محله هرندی یکی از محلات کلانشهر تهران واقع در ناحیه ۴ منطقه ۱۲ شهرداری با وسعتی معادل ۱۷۴۶ هکتار است. این محله کا نوعی هسنه تاریخی شهر تهران بشمار می رود ، دومین محله به لحاظ فرسودگی بافت نیز می باشد و دچار آسیب های اجتماعی فراوانی است که با توجه به وقایع و صحنه های ناگواری که در این بخش از شهر روی می دهد ، مردم و مسئولان از آن به عنوان زخمی عمیق بر چهره شهر یاد کنند ، این محله با معضلاتی همچون حضور معتادان ، فروشندگان مواد مخدر ، اراذل و اوباش در پارکها ، کوچه ها و معابر مواجه است ساکنان که در میانشان حدود ۱۵۰ خانواده شهید هم وجود دارد ، از بابت نداشتن امنیت به ستوه آمده اند. مردم این محله با انواع ناامنی هاگذران زندگی می کنند. بر اثر معضلات موجود ، خانواده های قدیمی بتدریج از محله خارج ه و احساس تعلق در محله کاهش یافته و جای آن را تعارض های فرهنگی گرفته است. از طرفی ، به دلیل نرخ پایین اجاره بها ، مهاجران فقیر در آن ساکن می شوند. انواع معضلات و آسیب های موجود در این محله موجب شده تا مزیتها و نقاط قوت آن مانند مجاورت با بازار و ظرفیت های اقتصادی و گردشگری محله دیده نشود.

در این شرایط ضروری است تا با اقدامات بازآفرینانه ، محله هرندی که در قلب پایتخت واقع است ، به صورت جامع مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت برون رفت از این معضلات ارائه شود. موفقیت در این اقدام خود می تواند الگویی برای دیگر محلات آسیب پذیر شهری کشور باشد.

در این راستا گروه انسانم آرزوست که از سال ۱۳۹۴ در جهت محرومیت زدایی محله هرندی مشغول فعالیت است با همکاری اندیشکده پایا وابسته به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام) در سال ۱۳۹۷ برنامه جامعی را برای رفع چهره فقر و محرومیت از این محله با محوریت حوزه اشتغال و توانمندسازی ساکنین محله در دستور کار قرار داد.

گزارش زیر یک خلاصه ای از عملکرد و آمار این مجموعه در محله ی هرندی می باشد. هدف نهایی این گزارش ، ارائه نیازها و امکانات لازم برای حمایت همه‌جانبه از ۵۰۰ خانوار آسیب پذیر محله هرندی می باشد :

 

گزارش برنامه خط شکن شبکه سه از فعالیت های گروه انسانم آرزوست:


گزارش عملکرد


 

تار وپود عالم امکان به هم پیوسته است
عالمی را شاد کرد، آن کس که یکدل شاد کرد

شماره کارت:
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۳۵۰۴۷
مرکز نیکوکاری انسانم آرزوست

کمک به هزینه های جاری گروه انسانم آرزوست:
درگاه انسانم آرزوست

آخرین پرونده های تمام شده گروه انسانم آرزوست