درمان

موضوع بهداشت و درمان از نیاز های اساسی خانواده ها و افراد جامعه می باشد اما هستند کسانی که بدلیل عم توانایی مالی و یا نداشتن آگاهی لازم از این مهم محرومند. ما در گروه خیریه انسانم آرزوست با راه اندازی نظام ارجاع درمانی و همچنین راه اندازی مرکز مشاوره رایگان در سطح محله هرندی و همچنین ویزیت رایگان پزشکان متخصص جهادی تلاش داریم تا مشکلات بحث درمان و آموزش های لازم را برای خانواده های تحت پوشش خود تا حد توان مرتفع سازیم . چشم انداز ما در مرکز انسانم آرزوست این است  که  فرد یا خانواده ای بواسطه عدم توانایی و تمکن مالی از خدمات درمانی محروم نشود.

 

آخرین پرونده های تمام شده درمان