سامانه هدفمندی خدمات خیر

یکی از معضلات خدمات خیر، منطبق نبودن آن ها با نیاز اصلی خانواده هدف است.

این طرح با در نظر گرفتن قدرت انتخاب و آبرومندی خانواده محروم، به حل نیاز های مختلف میپردازد.

طرح “سامانه هدفمندی خدمات خیر” در بستر سامانه بانکی با همکاری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای ۱۰۰ بانوی سرپرست حانوار (به عنوان راهکاری جامع برای پیگیری تمام مراحل خدمات افراد تحت پوشش جامعه هدف) تا کنون اجرا شده است.

 

آخرین پرونده های تمام شده سامانه هدفمندی خدمات خیر
پرونده جاری سامانه هدفمندی خدمات خیر

کمک به کارت های حمایتی زنان سرپرست خانوار و صدقات