سبد کالا

ارائه سبد کالا به خانواده های نیازمند و افراد مستحق امری مرسوم می باشد که علاوه به کمک معیشتی به خانواده ها ، مدیریت مصرف را به خود افراد میدهد. گروه خیریه انسانم آرزوست با در نظر گرفتن این نکته و همچنین با حفظ شآن و عزت نفس افراد اقدام به توزیع سبد کالا و ارزاق در ایام مختلفی می کند که به صورت میانگین تعداد ۱۰۰ بسته سبد کالا در ماه بین خانواده های شناسایی شده و تحت پوشش خود توزیع می کند.

همچنین در گام جدید فعالیت گروه و با رایزنی صورت گرفته با یکی از بانک های کشور اقدام به تجهیز تعدادی از مغازه ها و بنگاه های کالاهای اساسی سطح محله به دستگاه های کارتخوان و توزیع کارت بانکی مخصوص این دستگاه ها در بین خانواده های تحت پوشش نموده تا با شارژ این کارت ها ، خانواده ها با مراجعه به این اماکن کلاهای مورد نیاز خود را تا سقف واریزی خیریه خریداری نمایند.

 

آخرین پرونده های تمام شده سبد کالا