قرض الحسنه

ترویج فرهنگ قرض الحسنه در جامعه اسلامی یکی از امور پسندیده و توصیه شده می باشد که آیات و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد و برکات و آثار مفیدی برای آتن ذکر شده است. لذا ما در گروه خیریه انسانم آرزوست با جذب سرمایه از خیرین محترم و اختصاص دادن بخشی از درآمد اعضاء گروه اقدام به راه اندازی صندوق قرض الحسنه نموده ایم و از طریق این صندوق با اعطای وام به متقاضیان و خانواده های تحت پوشش گامی موثر در برطرف کردن قسمتی از مشکلات آنان برمیداریم و همچنین با توجه به قرض الحسنه بودن این وام ها بار اضافی به وام گیرنده برای بازپرداخت بیشتر از مبلغ وام متحمل نمیگردد. ضمنا افراد و خانواده ها خود را ملزم به برگرداندن مبلغ وام میدانند و این باعث می شود تا دست از تلاش برای کسب روزی حلال برندارند و دچار وابستگی به غیر برای تامین مسایل مالی خود نشوند.

آخرین پرونده های تمام شده قرض الحسنه