مسکن

با توجه به افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر و همچنین افزایش اجاره بها و هزینه ها ، خانواده های زیادی برای تمدید قرارداد اجاره و یا تامین مسکن خود با مشکل جدی  روبرو هستند لذا ما در گروه خیریه انسانم آرزوست در زمینه تامین و بازسازی مسکن و یا کمک برای پرداخت اجاره بها برای خانواده های تحت پوشش خود، به لطف خدا و کمک خیرین توانسته ایم گام های اثربخشی برداشته و دل خانواده های زیادی را شاد نماییم.

آخرین پرونده های تمام شده مسکن