معارف

آنچه در بین افراد جامعه رایج است صرفا به صورت شناسنامه ای دینی برای آن ها برگزیده شده است و خودشان اطلاع دقیقی از دین و مسائل مربوط ندارند . ما در کلاس های معارف کانون بانوان خود تلاش میکنیم تا به صورت پایه ای در رابطه با دین و معنویت با بانوان و مادران صحبت کنیم و آنها را نسبت به دین و معنویت آگاه کنیم تا خودشان به صورت آزادانه آنچه را صحیح است انتخاب کنند .مهم ترین منابع دینی ما قرآن وعترت است و اتفاقی که در عصر حاضر در حال وقوع است عدم انس ما با قرآن و این منبع الهی دین اسلام است . آنچه از روایات و احادیث برمی آید انس با قرآن هم در فهم عمیق ما در دین اثر دارد و هم در خلق و خوی انسان اثری بسزا دارد (الا بذکرالله تطمئن القلوب) . ما هم در گروه خیریه انسانم آرزوست و در کانون بانوان با برگزاری کلاس و جلسات قرآن هم در سطح دانش آموزی و هم در سطح بانوان محلی به دنبال انس هر چه بیشتر با قرآن هستیم .

آخرین پرونده های تمام شده معارف