ورزشی

فعالیت های ورزشی

زندگی های امروزی پر شده است از درگیری ما با ماشین های مختلف که اینها فقط بی تحرکی و کسالت را برایمان به همراه داشته اند. کمیته ورزشی در گروه خیریه انسانم آرزوست درصدد برآمده است تا سلامت و تحرک را به زندگی خانواده ها و فرزندانشان برگرداند. این کمیته در رشته های مختلف مثل کارته ، فوتبال ، شنا و … برای کودکان و نوجوانان برنامه دارند. هم مربی ها دارند در این کمیته سنگ تمام میگذارند و هم بچه ها خیلی این بخش را دوست دارند. همچنین با هماهنگی با مراکز ورزشی سطح محل و باشگاه ها امکان ورزش برای آقایان و بانوان را فراهم آورده ایم.

 

آخرین پرونده های تمام شده ورزشی