لیست زیرگروه‌های «آسیب اجتماعی»
سند جامع طرح تحول و پیشرفت مردمی محله هرندی تهران به همت گروه های جهادی از جمله دانشگاه امام حسین علیه السلام، اندیشکده پایا و انسانم آرزوست تهیه شده است. این سند به بررسی دقیق مسائل و معضلات منطقه و راهبرد های بلند مدت برای پیشرفت محله هرندی می پردازد.
پدیده کودکان کار و خیابانی یکی از معضلاتی است که گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است و امروزه از آن به عنوان تراژدی شهری یاد می شود. این معضل در کلان شهرها و شهرهای نسبتا بزرگ جوامع پیشرفته و در حال توسعه رو به گسترش است و در برخی از کلان شهرهای ایران نظیر تهران نیز به وفور مشاهده می‌شود.
گروه خیریه انسانم آرزوست با راه‌اندازی نظام ارجاع ترک اعتیاد و معرفی افراد بیمار به مراکز ترک اعتیاد و تامین هزینه های درمانی آنان زمینه بهبود و درمان این بیماران را فراهم میکند. ایجاد خانه راهی، راهی است که خانه ی امن و مناسبی جهت سکونت افراد تازه بهبود یافته است.  زیرا غالب این افراد به دلیل مدت کمی که از بهبودیشان گذشته، بر اثر بی اعتمادی جامعه و خانواده پذیرش آنها ممکن است زمانبر بوده و  در معرض بازگشت به اعتیاد باشند.
موسسه کاهش آسیب اجتماعی رویش به شماره ثبت 46475 و دارای مجوز فعالیت از وزارت کشور، در سال  1397 فعالیت خود را در محله هرندی در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی، پیشگیری و درمان افراد آسیب دیده و انجام مشاوره تخصصی آغاز کرده است.