از تاسیس «خانه راهی» تا برگزاری لیگ فوتبال جورابی

مصاحبه خبرگزاری مهر با گروه انسانم آرزوست

 

 

لینک مصاحبه خبرگزاری مهر:

مصاحبه آقای امامی و آقای صالحی با خبرگزاری مهر