اردو تابستانه مشهد مقدس

اردوی مشهد مقدس برای دانش آموزان کانون محمدیه در تابستان ۱۴۰۱

اردوی چهار روزه زیارتی به همراه برنامه های تفریحی و تربیتی