جلسه دانش افزایی اولیا

جلسه اولیا مربیان دانش آموزان دبستانی و دانش افزایی اولیا با محوریت مبحث سبک های تربیتی و رابطه والد_فرزندی با حضور جناب استاد خان محمدی